Tvarkos ir taisyklės

LEAN sistemos KAIZEN metodo taikymo Šilutės meno mokyklos taisyklių aprašas;
Vidaus kontrolės politika;
Mobingo ir psichologinio smurto prevencijos aprašas;
Vidaus tvarkos taisyklės;
Šilutės meno mokyklos ugdymo proceso nuotolinio būdu organizavimas ir įgyvendinimo tvarkos aprašas;
Šilutės meno mokyklos darbo apmokėjimo sistema / 2023:  1 priedas, 2 priedas, 3 priedas;
Šilutės meno mokyklos lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas;-;–
Elektroninio dienyno pildymo tvarkos aprašas;
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas;
Šilutės meno mokyklos dokumentų valdymo tvarkos aprašas;

Dėl mėnesinio mokesčio už vaikų ugdymą;

Mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą mokėjimo tvarkos aprašas;

Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas.—-
—-
—-
—-
—-
—-


      –                                                                 Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-11-23