Tvarkos ir taisyklės

LEAN sistemos KAIZEN metodo taikymo Šilutės meno mokyklos taisyklių aprašas
Vidaus kontrolės politika
Mobingo ir psichologinio smurto prevencijos aprašas
Vidaus tvarkos taisyklės
Šilutės meno mokyklos ugdymo proceso nuotolinio būdu organizavimas ir įgyvendinimo tvarkos aprašas
Pareigybinės algos pastoviosios dalies koeficientai ir darbo krūvio sandara
Šilutės meno mokyklos darbo apmokėjimo sistema / 2022
Šilutės meno mokyklos lygių galimybių politikos ir jos vykdymo priežiūros priemonių tvarkos aprašas
Elektroninio dienyno pildymo tvarkos aprašas
Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas
—-
—-
—-
—-
—-
—-
—-


      –                                                                 Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-03-28