Asmens duomenų apsauga

Šilutės meno mokyklos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Šilutės meno mokyklos asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Sutikimas tvarkyti asmens duomenis

ATSAKINGI ASMENYS: Informacija ruošiama.


Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Kontaktinė informacija:
Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445El. p. ada@ada.lt


 Informacija paskutinį kartą atnaujinta 2021-09-09