Darbo užmokestis

Šilutės meno mokyklos darbuotojų 2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis su priedais ir priemokomis.

Bibliotekininkas (0.75 et.) * €
Choreografijos mokytoja metodininkė (0,84 et.) * €
Dailės mokytojas metodininkas (5,24 et.) 1879,31 €
Direktorius (1 et.) * €
Informacinių technologijų sistemos eksploatavimo inžinierius (0.5 et.) * €
Instrumentų derintojas (0.75 et.) * €
Kiemsargis (1 et.) * €
Koncertmeisteris metodininkas (0,63 et.) 805,03 €
Kvalifikuotas muzikos mokytojas (8,06 et.) 1650,12 €
Kvalifikuotas koncertmeisteris  (0,52 et.) * €
Muzikos mokytoja (-s) metodininkė (-as)  (5,48 et.) 1911,45 €
Neatestuotas koncertmeisteris (0,27 et.) 955,38 €
Muzikos mokytojas ekspertas (-ė) (2,24 et.) 2141,02 €
Pastatų ir patalpų priežiūros darbininkas (1 et.) 840 €
Pavaduotojas ugdymui (2 et.) 3012,88 €
Raštvedys (1 et.) * €
Rūbininkas  (0,50 et.) * €
Ūkvedys (1 et.) * €
Valytojas (-a) (4,25 et.) 840 €
Vyr. koncertmeisteris (0,29) * €
Vyresnysis muzikos mokytojas (5,31 et.) 1767,92 €
Vyresnysis dailės mokytojas (2,05 et.) 1746,41 €

Kvalifikuota muzikos mokytoja (*et.) * €


2023 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2023 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2023 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2023 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2022 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2022 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2022 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2022 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2021 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2021 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2021 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2021 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2020 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2020 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2020 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2020 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2019 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2019 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2019 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
2019 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2018 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2018 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
2018 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 
2018 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2017 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2017 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2017 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2017 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2016 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2016 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2016 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2016 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2015 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2015 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2015 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2015 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2014 m. IV ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2014 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2014 m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis
2014 m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis darbo užmokestis


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-04-11