Mokytojams

Prašymų formos____________

Prašymas;
Prašymas vykti į renginį;
Prašymas suteikti kasmetines atostogas;
Prašymas priimti į darbą.

Išvykų organizavimas____________

Tėvų sutikimas / Tėvų sutikimas (dvigubas);
Saugaus instruktavimo žurnalas;
Vykstančių mokinių sąrašas;
Išvykos programa (lentelė);
Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas.
fghsugu.

Lentelės__________

Teminis planas;
Pamokų tvarkaraštis (muzika, šokis);
Mokytojo įsivertinimo lentelė;
Duomenys apie mokinius;
Asmeninio turto klasėje sąrašas.

Taisyklės______________

Mokytojo pareigybės aprašas;
Vidaus tvarkos taisyklės.

 


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-11-23