Tvarkos

 

Priėmimo tvarka į Šilutės meno mokyklą
Dėl mėnesinio mokesčio už vaikų ugdymą
Mokinių turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas
Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Mokesčio už neformalųjį vaikų ugdymą mokėjimo tvarkos aprašas (mokesčio mokėjimo lengvatų taikymas)

 

 


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-11-24