Galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex-post vertinimas

Teisinio reguliavimo stebėseną atlieka ministerijos, įstaigos prie ministerijų ir kitos Vyriausybės institucijos ir įstaigos pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją (Teisinio reguliavimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 1R-142, 5 punktas). Šią informaciją galite rasti čia.

Šilutės meno mokykla neatlieka galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex-post vertinimo.


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2022-03-21