Savivalda

MOKYKLOS TARYBA
Pirmininkė – Rita Grigalienė
Sekretorė – Judrė Railienė, mokytojų atstovė
Nariai:
Arnesta Kuizinienė, tėvų atstovė
Indrė Sliužinskaitė, tėvų atstovė
Liudmila Mikkelsen, mokytojų atstovė
Živilė Skirkevičienė, mokytojų atstovė
Samanta Černiauskaitė, mokinių atstovė
Eva Stonytė, mokinių atstovė
Paulina Bočkutė, mokinių atstovė

MOKYTOJŲ TARYBA
Pirmininkė – Donata Petrauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Sekretorius – Edgaras Noreika, vyr. mokytojas 
Nariai: visi meno mokyklos mokytojai

MOKINIŲ TARYBA
Pirmininkė – Paulina Bočkutė
Sekretorė – Vakarė Stančaitytė
Nariai:
Gabija Jukniūtė, Domilė Pakalniškytė (šokio skyrius)
Urtė Patricija Erciūtė, Gintarė Petrikaitė, Skaistė Kararinaitė (muzikos skyrius) 
Ieva Gavėnytė, Vakarė Stančaitytė (dailės skyrius)


Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2023-12-05