Elgesio taisyklės

ŠILUTĖS MENO MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

1. Šios taisyklės nustato mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu.
2. Į mokyklą ateiti pamokų tvarkaraštyje nustatytu laiku.
3. Paltus ir striukes prieš pamokas palikti rūbinėje, nepalikti kišenėse pinigų ir kitų vertingų daiktų.
4. Prieš pamoką išjungti mobilųjį telefoną.
5. Branginti mokyklos muzikos instrumentus ir visą mokyklos turtą: muzikinę literatūrą, rūbus ir kitą inventorių.
6. Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
7. Stropiai mokytis, sąžiningai atlikti skirtas užduotis.
8. Kultūringai elgtis ne tik pamokų metu, bet ir pertraukų metu, nesistumdyti su draugais, nebėgioti.
9. Kultūringai elgtis koncertuose, parodose ir viešose vietose.
10. Negalint atvykti į pamokas dėl rimtų priežasčių, pranešti mokytojui ir nurodyti priežastis.
11. Pastebėjus mokykloje įtariamus asmenis, nedelsiant pranešti instrumento mokytojui ir direktoriui.
12. Mokiniui griežtai draudžiama platinti tabaką, alkoholį, narkotines medžiagas – psichoaktyviąsias medžiagas.
13. Gerbti tėvus, mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, vykdyti mokytojų, mokyklos vadovų reikalavimus.

PATVIRTINTA
Šilutės r. vaikų meno
mokyklos direktorės
2005 m. rugpjūčio 30 d.
įsakymu Nr.102 V


                                                                            Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2021-09-09