Menų sintezės paieškos Kintuose

Šių mokslo metų kovo – balandžio mėnesiais Kintų skyriuje vyko dailės ir muzikos integracinės veiklos, tema: „Perkusinių instrumentų konstravimo laboratorija: judesio, ritmo ir garso improvizacijos“.

Šių užsiėmimų tikslas: integruoti dailės ir muzikos meno šakas kartu kuriant menines improvizacijas. Joms vadovavo dailės mokytojas metodininkas Aurimas Liekis ir muzikos vyresnioji mokytoja Asta Rupšauskienė. Integruotos veiklos metu mokiniai susipažino su perkusinių  instrumentų raida ir formomis, analizavo vaizdinę medžiagą ir klausėsi muzikinių improvizacijų ištraukų, improvizuodami konstravo įvairių formų perkusinius instrumentus, panaudojant antrines žaliavas ir gamtinę medžiagą, dekoravo instrumentus reljefiniais ir spalviniais elementais, atskleidė ir perteikė sukonstruoto instrumento keliamą dirbtinį garsą, improvizuodami kūrė ritmą ir kūno perkusiją pasirinktoje erdvėje.

Susikūrę ir pasigaminę perkusinius instrumentus, mokiniai, padedami muzikos klasės mokytojos A. Rupšauskienės, repetavo ir atliko įvairius ritmo pratimus, susipažino su garsų trukmės įvairove, silpnųjų bei stipriųjų takto dalių kaita.

Visą vaikų triūsą vainikavo muzikinis   pasirodymas Kintų Vydūno kultūros centro galerijoje, kur buvo atliekamos įvairios perkusinės improvizacijos. Veiklos pabaigoje, mokiniai kartu su savo mokytojais, pasidalino emocijomis ir mintimis apie tai kaip sekėsi pajusti ritmą ir judesį, pasidalino idėjomis, naujomis žiniomis ir patirtimis. aptarė kūrybinius pasiekimus bei įsivertino savo darbo rezultatus.