Nuotolinis mokymas

Solfedžio užduotys 1 užd.   2 užd.  3 užd.  4 užd.  5 užd. 6 užd. 7 užd. 4 kl. BAIGIAMASIS 5 užd. 5 užd.

Solfedžio užduotys pradinukams 1 užd.   2 užd.  3 užd.  4 užd.  5 užd.  6 užd. 7 užd.  8 užd. 8 užd. 8 užd. 

Jaunučių choro 1 užd.,  2 užd.,  3 užd., 4 užd. I dalis  4 užd. II dalis  5 užd. I dalis  5 užd. II dalis   6 užd. I dalis   6 užd II dalis   6 užd. III dalis   bsdfgdsfgdf

Jaunių choro 1 užd.  2 užd.  3 užd. 4 užd. 3 užd.

Muzikos istorija 1 užd. 2 užd.3 3 užd. 4 užd.  5 užd. 6 užd.  7-8 užd. BAIGIAMASIS TESTAS 4 kl.


Mieli mokytojai, tėveliai ir mokiniai,

Nuo 2020 m. kovo 30 d. (pirmadienio) meno mokykla pasirengusi vykdyti nuotolinio ugdymo procesą. Nuotolinį ugdymą vertiname kaip būtinybę tęsti vaikų ugdymą ekstremaliomis sąlygomis,  ir kaip galimybę kartu tobulinti technologinio raštingumo įgūdžius, savarankiškumą, tarpusavio pagalbą.  Aišku, bus nesklandumų, sumaišties, todėl prašome visų Jūsų supratingumo, kantrybės ir palaikymo.

Tėvelių ir mokinių prašome aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti su visų  dalykų mokytojais, kartu nusprendžiant, kokias priimtiniausias formas pasirinksite nuotolinio ugdymo proceso organizavimui. Nuotolinėms pamokoms mokytojai renkasi įvairias programas: Messenger, Viber, Face Time, Whatsapp , el. paštą, komunikacijų platformą ,,ZOOM“ ir kitus komunikavimo įrankius.

Informacija Muzikos skyriaus mokinių tėveliams
Individualių pamokų tinkamiausias nuotolinio darbo formas aptarkite su savo dalyko mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis. Grupinių pamokų užduotys bus talpinamos mokyklos internetinėje svetainėje adresu www.silutesmenomokykla.lt 
Solfedžio mokytoja Virginija Podžeskienė, mob. +370 650 76474, el. p.  virginijapod@gmail.com 
Solfedžio mokytoja Gražina Liaudanskienė, mob. +370 612 13727, el. p.liaudana@gmail.com 
Muzikos istorijos mokytoja Žibutė Sukackienė, mob. +370 615 82053, el. p. vargonai@gmail.com
Visais muzikinio ugdymo klausimais bendraukite su mokyklos direktore Daiva Pielikiene, tel. 8 656 62331, el.p. daiva.piel@gmail.com

Informacija Dailės skyriaus mokinių tėveliams
Dailės visų mokomųjų dalykų nuotolinio ugdymo procesą ir tinkamiausią formą aptarkite su dalykų mokytojais telefonu ar kitomis komunikacijos priemonėmis.
Dailės skyriaus direktoriaus pavaduotojas ugdymui Arnoldas Milukas, mob. +370 698 84030, el.p. silutesdaile@gmail.com

Informacija šokio skyriaus mokinių tėveliams
Šokio skyriaus mokiniams užduotis mokytoja atsiųs el. paštu ar kitomis pasirinktomis komunikacijos priemonėmis ir konsultuos, aptars bei vertins keičiantis vaizdo įrašais su mokiniais.
Šokio skyriaus mokytoja Judrė Railienė, mob. +370 612 11428, el.p. judre.rail@gmail.com 

Mokyklos administracijos kontaktai
Direktorė Daiva Pielikienė, mob. +37065662331, el.p. daiva.piel@gmail.com
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Arnoldas Milukas, mob. +370 698 84030, el.p. silutesdaile@gmail.com

Visiems mums, ir mokytojams, ir tėveliams, ir vaikams, naudojantis kitokia darbo sistema, pirmosiomis dienomis prireiks supratimo, kantrybės ir palaikymo. Padėkime vieni kitiems ir viskas bus gerai!

Linkėdama supratimo, kūrybiškumo ir svarbiausia sveikatos,

Daiva Pielikienė, Šilutės meno mokyklos direktorė