Paroda piešinių konkurso „Piešiame Šv. Kalėdas“

Paroda piešinių konkurso „Piešiame Šv. Kalėdas“ 2023-12-11 – 2024-01-05
Lapkričio mėnesi Šilutės meno mokyklos dailės skyrius mokyklos mokiniams organizavo piešinių-atvirukų konkursą „Piešiame Šv. Kalėdas“ ir gruodžio mėnesį piešiniai jau buvo pateikti komisijai. Konkurse dalyvavo visos dailės skyriaus klasės. Iš viso buvo pristatyta devyniasdešimt du mokinių konkursiniai atviručių piešiniai. Skirtingo amžiaus mokinių piešiniuose atspindėjo
originalios idėjos, Šv. Kalėdų nuotaika. Komisija atrinko dvidešimt keturis laureatus, kurie buvo apdovanoti kalėdinėmis dovanėlėmis. Įteiktos padėkos visiems dalyvaujantiems konkurse mokiniams.
Atviručių „Piešiame Šv. Kalėdas“ paroda iškabinta Šilutės meno mokykloje.
Arnoldas Milukas