M. K. Čiurlionio XI Tarptautinis muzikos festivalis

Š. m. liepos 5-19 dienomis Palangoje vyksta M. K. Čiurlionio XI Tarptautinis muzikos festivalis.
Į šiuos įspūdingus muzikinius vakarus įsiliejo ir Šilutės meno mokyklos mokiniai Pijus Pirogovas ( mokyt. Liudmila Mikkelsen) ir Ąžuolas Lukošius ( mokyt. Liudmila Sandra Tunaitienė).
Renginio akimirkos