Pilietiškumo ir tautiškumo projektas

Šilutės meno mokykla spalio – lapkričio mėnesiais vykdė kūrybinį – meninį neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektą „Pilietiškumo ir tautiškumo atspindžiai modernizme“. Projekte dalyvavo ir socialiniai partneriai – Žibų pradinės mokyklos mokiniai. Šio projekto metu mokiniai dalyvavo kultūrinėse – edukacinėse veiklose Hugo Šojaus muziejuje, Kintų Vydūno kultūros centre ir kūrybinėje laboratorijoje Šilutės meno mokykloje. Projekto dalyviai turėjo galimybę susipažinti su visų etnografinių regionų tradicijomis, kostiumais, žymiausio Pamario krašto kūrėjo, tautiškumo krašto puoselėtojo Vilhelmo Storostos Vydūno kūryba. Šio projekto metu vyko kūrybinės laboratorijos, kurių metu vaikai  ne tik išsamiai susipažino su lietuvių liaudies instrumentais, bet ir pabandė jais pagroti, išreikšti savo meninius gebėjimus, o tapydami –  patirti kūrybinį džiaugsmą. Visos projekto veiklos prisidėjo prie mokinių pilietiškumo ugdymo, tautiškumo puoselėjimo. Taip pat visoms veikloms vykdyti mokykla įsigijo lietuvių liaudies instrumentų, tautinių kostiumų detalių – delmonų, tautinių juostų, karūnų. Mažųjų dailininkų sukurtiemis darbams eksponuoti – ekspozicinių molbertų. Šilutės meno mokykla, įgyvendinusi šį projektą, turės dar didesnes galimybes skleisti gerąją patirtį, prisidėti prie pilietiškumo ir tautiškumo puoselėjimo.

Daugiau nuotraukų rasite ČIA