Erasmus+KA122

Vasario 12 – 17 dienomis, mūsų mokyklos dailės mokytojas Aurimas Liekis su kolegomis iš Šilutės PPT bei jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro, lankėsi Ispanijoje, Malagos mieste vykusiame „Erasmus+” KA122 projekte “Darbuotojų kompetencijų tobulinimas Šilutės TAU sėkmingai veiklai”, projekto Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000146491, tema: “Green future“. Tema apima 17 svarbių ir šiandien aktualių, darnaus vystymosi tikslų, kuriuos, jungtinių tautų organizacijai priklausančios šalys, tarp jų ir Lietuva, įsipareigojo įgyvendinti iki 2030 – ųjų metų. Tai ir su klimato kaita susijusios problemos, darnus miestų ir jų infrastruktūros augimas,
skurdo mažinimas, mokslas, gyvybė žemėje, lyčių lygybė, taika ir teisingumas ir kt. Kiekvienas iš minėtų tikslų turi eilę uždavinių, kuriuos reikėtų žinoti visiems ir siekti juos įgyvendinti.
Mokymosi kursuose, greta Lietuvos dalyvių, buvo atstovų ir iš Vokietijos, Lenkijos, Kroatijos, kurie noriai dalijosi atstovaujamų šalių sukaupta patirtimi, geraisiais pavyzdžiais ir iškilusiomis problemomis.
Lektorė Annais Rossenn demonstravo vaizdinę medžiagą, supažindino su dailės kūrinių analizės metodu, analizuojant klimato kaitos problemas. Dalyviai atliko praktines užduotis: rengė projektus, kuriuos, vėliau pristatė auditorijai anglų kalba. Mokytojo A. Liekio bei lietuvių kolegų pristatytas projektas išsamiai atspindėjo pasirinktą temą ir saulukė didelio lektorės bei grupės dalyvių susidomėjimo ir noro aplankyti mūsų šalį. Projekto pristatymo metu
dalyviai buvo supažindinti ir su Šilutės meno mokyklos mokinių sukurtais darbais. Svečius džiugino ir lietuviškos dovanėlės: „Šilutės atvirukų“ albumas su mero, gerb. V. Laurinaičio parašytu linkėjimu, taip pat Šilutės PPT metodininkės Irinos Budvytienės austos „draugiškumo“ apyrankės bei šilutiškio keramiko suvenyrinė lėkštė.
Greta teorinių ir praktinių užsiėmimų, buvo lankytos Malagos miesto galerijos, susipažinta su dailininko P. Piccasso kūryba, šiuolaikinių ispanų menininkų darbais bei architektūriniu, gastronominiu, istoriniu paveldu.
Kelionė buvo naudinga ir įdomi, sukaupta patirtimi planuojama pasidalinti su Šilutės miesto kultūros įstaigomis, Klaipėdos universiteto, TAU bendruomene.
„Erasmus+” KA122 projekte “Darbuotojų kompetencijų tobulinimas Šilutės TAU sėkmingai veiklai”, projekto Nr. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000146491
Šis kūrinys atspindi tik autoriaus (mokytojo Aurimo Liekio) nuomonę, todėl Nacionalinė agentūra ir Europos Komisija negali būti laikomos atsakingomis už jame pateiktą informaciją.