Mokestis už mokslą karantino metu

Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d.  sprendimu, mokesčio už mokinių ugdymą Šilutės meno mokykloje karantino metu mokėti nereikia.

Už kovo mėn. bus skaičiuojamas mokestis tik už puse mėnesio.

Mokyklos administracija