Laisvos darbo vietos

Šilutės meno mokykla skelbia pretendentų atranką laisvoms kanklių  mokytojo(s) ir koncertmeisterio(ės) pareigybėms užimti nuo 2021-09-01.

Atranka vyks vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Numatomas darbo krūvis – 0,5 etato.

Mokytojo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – 6.91 – 9.71 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos), koncertmeisterio – 5,1 – 5,8 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1) aukštasis išsilavinimas ar jam prilygstantis išsilavinimas;

2) pedagogo kvalifikacija (mokytojo pareigybei)

3) darbo patirtis;

4) gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;

5)mokėjimas dirbti kompiuteriu;

6) pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją
  6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją
  7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis numatomas 2021 m. rugpjūčio 26 dieną.

Aukščiau įvardintus dokumentus siųsti iki 2021 m. rugpjūčio 20 d., 17.00 valandos el. pašto adresu silutesmenomokykla@gmail.com ar registruotu laišku (Lietuvininkų g.38, Šilutė) arba pateikti asmeniškai mokyklos raštinėje (būtina susitarti dėl dokumentų priėmimo laiko tel.8 65662331). P

Tik reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu arba telefonu kada bus kviečiami pokalbiui.