Laisva darbo vieta

Šilutės meno mokykla skelbia pretendentų atranką laisvai dailės mokytojo pareigybei užimti nuo 2022-09-15.
Atranka vyks vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. V-1680 „Dėl mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais.

Dailės mokytojas:

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Numatomas darbo krūvis iki 0,3 etato. (3-9 pamokos)

Koeficientas – 7,99  – 10,45 (priklausomai nuo darbo stažo ir kvalifikacinės kategorijos).

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretenduojantiems į dailės mokytojo  vietą:

1) aukštasis išsilavinimas ar jam prilygstantis išsilavinimas;

2) darbo patirtis;

3) gebėjimas bendrauti, bendradarbiauti ir konstruktyviai spręsti problemas;

4) mokėjimas dirbti kompiuteriu;

5) pareigingumas, darbštumas, iniciatyvumas, nepriekaištingas elgesys ir profesinė reputacija.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Gyvenimo aprašymą;
  5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją
  6. Pedagoginių ir psichologinių žinių kursų išklausymo dokumento kopiją
  7. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentų atrankos būdas – žodžiu (pokalbis). Pokalbis numatomas 2022 m. rugsėjo 14 dieną.

Aukščiau įvardintus dokumentus siųsti iki 2022 m. rugsėjo 14 d., 17.00 valandos el. pašto adresu silutesmenomokykla@gmail.com ar registruotu laišku (Lietuvininkų g. 38, Šilutė) arba pateikti asmeniškai mokyklos raštinėje (būtina susitarti dėl dokumentų priėmimo laiko tel. 8 656 62331).

Tik reikalavimus atitinkančius kandidatus informuosime el. paštu arba telefonu, kada bus kviečiami pokalbiui.