LAISVOS DARBO VIETOS

Skelbiamas konkursas į direktoriaus pavaduotojo ugdymui (muzikos ir šokio skyriams) vietą . Terminuota 2-jų metų sutartis. Visa informacija Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje  www.vataras.lt
Dokumentai priimami iki 2024 m. birželio 21 d.
 
Skelbiamos atrankos į laisvas pareigybes:
1. Fortepijono mokytojo – koncertmeisterio
2. Klasikinės gitaros mokytojo

 

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V1680. Mokytojai, pretenduojantys į šią pareigybę, turi pateikti tokius dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
  5. Gyvenimo aprašymą;
  6. Motyvacinį laišką;
  7. Rekomendaciją iš buvusios darbovietės (gali pateikti).
  Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui. Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo, įskaitant atrankos paskelbimo dieną, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val.
  Dokumentai priimami iki 2024 m. liepos 1 d.
  Dokumentai priimami adresu Lietuvininkų g.38, Šilutė, LT99179
  siunčiant registruotu laišku arba elektroniniu paštu: silutesmenomokykla@gmail.com
  Informacija apie atranką skelbiama Darbo biržos internetinėje svetainėje adresu: http://www.uzt.lt
  Išsamią informaciją apie skelbiamą atranką teikia Šilutės meno mokyklos direktorius tel. 8 65662331,  el.p.: silutesmenomokykla@gmail.com
  Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo. Pareiginės algos koeficientas nuo 0,9981 iki 1.3053